Boligadministration for
andelsboligforeninger og ejerforeninger

– Vi skaber værdi for din forening

Boligadministration for andelsforeninger og ejerforeninger

Værdiskabende rådgivning til andels- og ejerforening

Det kan være en meget tidskrævende opgave at drive en andelsforening eller en ejerforening ved siden af et fuldtidsarbejde. Med vores hjælp kan I lette arbejdsbyrden for bestyrelsen. Vi sørger for at skabe tryghed for vores andelshavere og ejere ved at sikre jer den bedst drevne forening.

For os er ejendomme langt mere end bare mursten. Vi holder fokus på at opnå den bedste udnyttelse af jeres ejendoms potentiale, og vi har ekspertisen til at hjælpe med rådgivning fra idé til gennemførelse til både en andels- og ejerforening.

Alle foreningerne er unikke og har forskellige behov i forhold til administrationsydelser. Sammen med jer skræddersyr vi en administrationsaftale, der passer til jeres forening.

Vi giver gerne en uforpligtende kop kaffe, hvor vi kan tale om jeres ønsker til ejendomsadministration i Aarhus.

Hvilke opgaver tager vi os af?

Vores omdrejningspunkt er den daglige drift og administration af jeres andels- og ejerforening. Vi arbejder for at sikre de bedste og økonomiske mest fordelagtige løsninger for jeres forening. Derfor er effektiviseringer også altid en del af vores dagsorden.

Vi sørger for, at alle betalinger, opkrævninger, regnskaber og opgaver bliver udført rettidigt og korrekt. Vi indhenter også tilbud på de nødvendige eksterne ydelser for at minimere foreningens omkostninger.

Men, andels- og ejerforeninger er skruet meget forskellige sammen både i konstruktion og i sammensætning af andelshavere og ejere. Derfor tager vi altid udgangspunkt i jeres forening og jeres behov, når vi sammensætter en administrationsaftale.

Nogle foreninger ønsker, at vi tager en mere aktiv rolle i foreningen. Det kan f.eks. være ved at deltage i bestyrelsesmøder og ved at føre tilsyn med håndværkere og viceværter. Vi aftaler sammen med jer, hvad jeres administrationsaftale skal dække over.

Typiske opgaver, vi løser for vores andels- og ejerforeninger:

Dansk Administrationscenter - huse

Opkrævning af ydelser

Dansk Administrationscenter - hus

Håndtering af restancer hos andelshavere og ejere

Dansk Administrationscenter - hus

Betaling af regninger

Dansk Administrationscenter - hus

Rettidige vand- og varmeregnskaber

Dansk Administrationscenter - hus

Årsregnskab, budget og likviditetsstyring

Dansk Administrationscenter - hus

Generalforsamlinger

Dansk Administrationscenter - hus

Håndtering af køb og salg af andelsboliger og ejerboliger

Dansk Administrationscenter - Digitale løsninger

Drift og vedligeholdelse af jeres ejendom

Kernen i vores løsninger er ejendommens drift og vedligeholdelse. Det er den, fordi jeres ejendoms værdi bedst bliver bevaret ved at have den rigtige drift og ved korrekt og kontinuerlig vedligeholdelse. Hvad betyder det så helt lavpraktisk?

Vi udarbejder budgetter for drift og vedligeholdelse med det formål at optimere jeres ejendoms værdi. Budgetterne bliver udviklet på baggrund af et årligt byggeteknisk tilsyn og løbende tilsyn med ejendommen.

Vi udarbejder typisk 5- eller 10-årige vedligeholdelsesplaner, som giver din forening et rigtig godt overblik over budgettet for de kommende års opgaver på ejendommen. Budgettet giver blandt andet overblik over hvilke driftsopgaver, der:

  • kan vente.
  • kan værdiforøge ejendommen.
  • bør løses snarest.

Sammen med jer finder vi de mest fornuftige og teknisk bedste løsninger og beslutter de ideelle tidspunkter at igangsætte arbejdet.

Årsmødet for andels- og ejerforening

En gang om året holder vi et større statusmøde, som vi kalder for årsmødet. Mødet ligger typisk i foråret, når årsregnskabet er faldet på plads, men inden den ordinære generalforsamling har fundet sted. På mødet følger vi op på årsregnskabet og forbereder generalforsamlingen.

Vi følger naturligvis løbende op på jeres budgetter og foretager årlige justeringer.

På årsmødet tager vi fat i emner som:

Dansk Administrationscenter - hus

Vedligehold eller ombygning af jeres ejendom

Dansk Administrationscenter - hus

Budgetopfølgning med fastlæggelse af boligafgift/fællesudgift

Dansk Administrationscenter - hus

Årsregnskab

Dansk Administrationscenter - hus

Afvikling af generalforsamling

Dansk Administrationscenter - hus

Fremtidigt vedligehold på ejendommen

Dansk Administrationscenter - hus

Vedtægtsændringer/bestyrelsesforslag til generalforsamlingen

Dansk Administrationscenter - hus

Problemer med udlejning/ Airbnb mv.

DACAS - vi står klar til at hjælpe dig. Få ejendomsadministration med to faste kontaktpersoner.

Fast kontaktperson og online adgang til alle data

Det er vigtigt for os at have en tæt og personlig dialog med vores kunder i andels- og ejerforeninger. Hos Dansk Administrationscenter sørger vi for, at I har to faste kontaktpersoner – en administrator og en regnskabsmedarbejder – så I altid ved, hvem I skal kontakte, hvis I har spørgsmål.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre os og optimere vores arbejdsgange til fordel for vores kunder og medarbejder. Derfor har vi bl.a. fokus på at drage fordel af nye, digitale løsninger. Når I har en administrationsaftale hos os, får I online adgang til alle oplysninger vedr. jeres forening. På den måde kan I finde informationerne, når det passer jer. Jeres login giver både bestyrelsen, andelshavere og ejere mulighed for at finde oplysninger som f.eks. jeres forenings årsregnskaber, vedtægter og referater.

Services til andels- og ejerforening

Udover de mere traditionelle administrative og økonomiske opgaver kan vi bl.a. også hjælpe med at:

Dansk Administrationscenter - hus

Holde generalforsamlinger i vores lokaler

Dansk Administrationscenter - hus

Afholde ekstraordinære generalforsamlinger

Dansk Administrationscenter - hus

Yde juridisk og økonomisk rådgivning

Dansk Administrationscenter - hus

Besvare mæglerskemaer

Dansk Administrationscenter - hus

Give byggerådgivning inkl. byggestyring og økonomiske beregninger

Dansk Administrationscenter - hus

Sørge for en professionel ejendomsservice

Dansk Administrationscenter - hus

Rådgive om, hvordan I forbedrer jeres energiforbrug

GDPR

Vi har et stort fokus på at sikre vores kunders persondata. Vi har en klar slettepolitik og uddanner løbende vores medarbejdere i, hvordan de skal håndtere persondata.