Er du beboer, og har du brug for hjælp?

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål fra vores beboere

Herunder finder du svar på de spørgsmål, vi ofte får fra indflyttere, beboere og fraflyttere.

Fik du ikke svar på det, du søgte? Så er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Indflytning

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til min kommende bolig?

Har du spørgsmål til din lejekontrakt, husleje, depositum, aconto eller lignende, skal du kontakte din administrator. Din administrator er den medarbejder, der sendte lejekontrakten til dig. Har du spørgsmål til indflytningssynet, skal du kontakte den medarbejder, som har indkaldt dig til flyttesynet. Det er ofte enten vores udlejningskonsulenter eller ejendommens vicevært.

Hvad skal jeg huske, når jeg flytter i en ny bolig?

Der er mange bolde at holde i luften på samme tid, når du flytter i en ny bolig. Det vigtigste er, at du husker at melde din flytning på borger.dk. Du kan melde flytningen, inden du flytter. Husk også at sætte navn på din postkasse, når du overtager nøglen til lejemålet. Er der ikke navn på postkassen, kan du ikke modtage post.

Skal jeg selv tilmelde min lejebolig hos et elselskab?

I de fleste af vores lejemål bestemmer du selv, hvilket elselskab du vil have. Derfor er el ikke en del af den aconto, du betaler til os hver måned, ligesom f.eks. vand og varme ofte er*. Elselskabet opkræver penge for elforbruget separat.

Vi sender en fuldmagt med din lejekontrakt, som du kan vælge at underskrive. Gør du det, tilmelder vi dig hos et elselskab. Underskriver du ikke fuldmagten, skal du selv sørge for at melde din flytning hos et elselskab. Husk også at framelde dig hos dit nuværende elselskab, inden du fraflytter din tidligere bolig.

*I enkelte lejemål betaler du som beboer aconto for elforbruget til os. Er det tilfældet i dit lejemål, oplyser vi dig herom inden indflytning.

Hvordan betaler jeg min første husleje?

Den første måneds husleje har du allerede betalt sammen med indskuddet for lejligheden.

Ved den næstkommende husleje sender vi enten en opkrævning på din husleje som et girokort med posten eller til din digitale postkasse som f.eks. e-Boks eller Digital Post. Det er dit eget ansvar at tilmelde dig til Betalingsservice, så din husleje fremadrettet automatisk bliver trukket fra din konto. Er du i tvivl om, hvordan du tilmelder dig, skal du tale med din bankrådgiver.

Vær opmærksom på, at der tilfalder administrationsgebyr, hvis du som beboer i vores ejendomme ikke tilmelder dig Betalingsservice.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager fejl og mangler, når jeg er flyttet ind i mit lejemål?

Uanset hvor grundige vi er ved ind- og fraflytningssyn, kan der være ting, man først opdager, når man bor i et lejemål. Du har derfor 14 dage fra overtagelsesdatoen til at sende eventuelle fejl og mangler til din administrator. Er det betydningsfulde eller akutte fejl, tager vi os af dem med det samme.

Hvornår får jeg min nøgle?

Som tommelfingerregel overtager du dit nye lejemål den dato, der står i kontrakten. Falder den dato i en weekend eller på en helligdag vil du blive indkaldt til den næstkommende hverdag.

Vi sender en indkaldelse til syn, så snart vi ved, hvornår lejligheden er færdigistandsat. Dette afhænger af, hvornår håndværkerne har tid til at istandsætte lejligheden. Ofte vil du derfor få en indkaldelsen til syn ca. en uge før overtagelsen.

Husk også at medbringe en digital enhed til indflytningssynet, så du kan skrive under på, at du har modtaget indflytningsrapporten.

Kan jeg få boligstøtte, når jeg bor til leje hos jer?

Når du bor til leje, har du mulighed for at søge boligstøtte. Om du som beboer hos os er berettiget til at få støtte, afhænger bl.a. af din indkomst og huslejens størrelse. Vær opmærksom på, at der er andre regler for boligstøtte, hvis du – eller en du bor sammen med – er folkepensionist eller førtidspensionist.

Hvis du er berettiget til boligstøtte, skal du bruge en lejekontrakt eller en boligattestation fra os som dokumentation for huslejens størrelse*. Send os en mail, hvis du har brug for en boligattestation, så sender vi den til dig. Ansøgning om boligstøtte sker digitalt til Udbetaling Danmark. Du kan læse mere og se, om du er berettiget til boligstøtte på borger.dk.

*Vi udarbejder boligattestationen mod et mindre gebyr.

Beboer

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg oplever problemer i min lejlighed?

Det er typen af udfordring, du som beboer oplever, der afgør, hvem du skal kontakte. Er der sket noget med de fysiske rammer i din lejlighed eller ejendommen, skal du kontakte viceværten. Det kan f.eks. være problemer med en vandhane eller et vindue, der ikke lukker tæt.

Har du spørgsmål til din husleje, vand, varme, parkering e. lign. skal du kontakte din administrator.

Hvor finder jeg kontaktoplysningerne på min administrator og vicevært?

Du finder oplysningerne på din administrator og vicevært på uHabi. Oplysningerne på din administrator og vicevært hænger mange steder også i indgangen til opgangen. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til vores hovednummer 87 34 03 66, så hjælper vi dig med at finde den rigtige medarbejder.

Hvornår er en skade uopsættelig, og hvornår kan den vente?

Har du som beboer i vores ejendomme brug for hjælp uden for almindelig åbningstid, skal du kun ringe til viceværten og indtale en besked, hvis en skade er uopsættelig.

En uopsættelig skade betyder, at din lejlighed eller ejendommen vil tage betydelig skade, hvis problemet ikke bliver ordnet med det samme. Det kan f.eks. være vand- og stormskader, oversvømmelse eller indbrud. Er det et mindre problem, som ikke kræver en løsning her-og-nu, skal du vente med at kontakte os til den næstkommende hverdag.

Får du en håndværker ud til at løse problemet ved en skader, der kunne have ventet, skal du selv betale for arbejdet. 

 

Hvad gør jeg, hvis min betaling bliver afvist på Betalingsservice?

Er din betalingsservice blevet afvist af banken, skal du kontakte din administrator for at få tilsendt et ny girokort til betaling af huslejen. 

Hvad er uHabi?

uHabi er en digital service, hvor du som er beboer blandt andet finder alle dokumenter, som er relevante for dit lejemål. Her kan du også finde oplysninger på bl.a. din administrator og vicevært samt andre generelle informationer, som kan være vigtige for dig, mens du bor til leje hos os.

Hvor finder jeg min husorden?

Du kan til enhver tid finde husordenen og andre relevante dokumenter på uHabi. Husordenen for din ejendom hænger også i opgangen. Har du spørgsmål til din husorden, er du altid velkommen til at kontakte din administrator.

Hvad betyder det, at jeg selv har ansvaret for det indvendige vedligehold?

Det er altid dit ansvar at passe lejligheden forsvarligt, bl.a. ved at:

 • du jævnligt lufter godt ud i lejligheden.
 • der er mindst ca. 20°C varmt – undtagen mens du lufter ud.
 • du løbende renser og rengører gulvafløb, vandlåse, ventilationsventiler, filtre/perlatorer på blandingsbatterier og hårde hvidevarer.
 • du afkalker fliser, badekar og vandhaner.
 • du vedligeholder og udskifter dørhåndtag, låse og nøgler hvis nødvendigt.
 • du lakerer gulve og dørtrin, før lakken er slidt af.

Den indvendige vedligeholdelse – populært kaldet malervedligeholdelse – er dit ansvar og din udgift. Det betyder, at du selv skal sørge for, at lejlighedens vægge, lofter og træværk bliver malet – og gulvene lakeret så ofte, at lejligheden altid fremtræder velvedligeholdt.

Ejendommens vicevært kan ofte give dig gode råd om materiale- og farvevalg, ligesom han kan hjælpe med at finde en dygtig håndværker, hvis du ønsker at have en professionel til at lave arbejdet.

Vær opmærksom på, at ejendommen – uanset vedligeholdelsespligten – ikke betaler for reparation eller udskiftning, hvis skaden skyldes forkert brug, manglende rengøring eller anden forsømmelse fra din side. Eksempler på sådanne skader er vandhaner, badekar og toiletter, der bliver ødelagt af kalk- og rustaflejringer, ruder, som du selv har slået itu og lignende. I disse tilfælde skal du selv betale for reparation eller – om nødvendigt – for udskiftning.

Det samme gælder skimmelsvamp mv., der er en følge af mangelfuld opvarmning og/eller udluftning.

Må jeg fremleje mit lejemål?

Tag en snak med din administrator, hvis du som beboer gerne vil fremleje din lejlighed. Generelt gælder det, at hvis der er flere end 12 lejemål i ejendommen, og skal du flytte midlertidigt på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse e. lign., kan du fremleje din lejlighed i op til to år. Det kræver, at du sender kopi af fremlejekontrakten til Dansk Administrationscenter.

Vær også opmærksom på nedenstående punkter:

 • Du skal oprette en skriftlig fremlejekontrakt, hvor du står som udlejer.
 • Du må højst fremleje i en periode på to år. Det skal fremgå af fremlejekontrakten.
 • Der må ikke flytte flere personer ind i lejligheden, end der er værelser.
 • Du må ikke forlange en højere husleje end den, du selv betaler.
 • Du er ansvarlig for, at lejen bliver indbetalt til tiden.
 • Du er ansvarlig for, at fremlejetageren overholder husorden og ordensregler i øvrigt.
 • Fraflytter du lejemålet i fremlejeperioden, skal du oplyse os om din nye adresse.
 • Du skal senest en måned, før fremlejekontrakten udløber, meddele os om du flytter ind i lejligheden igen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du opsige lejemålet med kontraktligt varsel.
 • Hvis du derimod flytter ind i lejligheden igen, skal du umiddelbart efter indflytningen sende os en kopi af en attest fra Folkeregistret, som viser, at du igen er tilmeldt adressen.

Ønsker du at fremleje dit lejemål, kan du anvende denne kontrakt fra Social-, Bolig og Ældreministeriet.

Må jeg fremleje et værelse i mit lejemål?

Som beboer kan du til enhver tid fremleje op til halvdelen af lejligheden, blot det samlede antal beboere i lejligheden ikke overstiger antallet af rum. Du bestemmer selv, hvorvidt det skal være tidsbegrænset eller ej. Du skal sende kopi af fremlejekontrakten til Dansk Administrationscenter.

Desuden gælder mange af de samme regler som ved fremleje af hele lejligheden. Se disse under spørgsmålet “Må jeg fremleje mit lejemål”?

Må jeg leje min lejlighed ud via udlejningssider som f.eks. AirBnB

Det er ikke tilladt at udleje din lejebolig via tredjepartsselskaber som f.eks. AirBnB.

Hvad gør jeg, hvis min nabo larmer?

Kommer du i en situation, hvor du – efter at have forsøgt at tale med din nabo – får brug for assistance til at afklare en naboklage, skal du indsende en officiel klage til os. I klagen skal du beskrive, hvad det er, du klager over (høj musik, trampen, smækken med dørene osv.), hvornår du har oplevet det med dato og tidspunkt, og hvad du har gjort for at afværge situationen. Dette kan du enten gøre via uHabi eller i en mail til din administrator.

Derefter tager vi os af sagen. Vi sender en skrivelse til beboeren, hvor vi gør opmærksom på, at det på ingen måder er acceptabelt, og at vi forventer, at det ophører med det samme.

Skulle det mod forventning ikke hjælpe, beder vi dig sende en ny klage med beskrivelse af forløbet, dato og tidspunkt, hvorefter vi igen vil rette henvendelse til den, der klages over.

Langt de færreste sager ophører desværre ikke efter den første klage. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder os underrettet om situationen i ejendommen. Fortsætter generne, vil vi i medfør af reglerne i lejeloven forsøge at pålægge lejeren de retsfølger, lovgivningen giver mulighed for.

Fraflytning

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål, inden jeg flytter?

Har du spørgsmål til dit depositum eller standen, du skal overdrage din lejlighed i, skal du kontakte din administrator.

Har du spørgsmål til fraflytningssynet er du også velkommen til at kontakte den medarbejder, der har indkaldt dig til synet. Det vil ofte enten være en af vores udlejningskonsulenter eller ejendommens vicevært.

Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

Når du ikke ønsker at være beboer hos os mere, kan du enten opsige dit lejemål via uHabi eller ved at sende en mail til din administrator. Husk, at der er tre måneders opsigelse fra den først kommende 1. på de fleste lejemål. Opsiger du midt på måneden, starter de tre måneder fra den 1. i måneden efter. Opsiger du f.eks. den 17. januar, starter opsigelsesperioden fra den 1. februar. Det betyder, at din lejeperiode ender den 30. april.

Vær opmærksom på, at du skal være ude af lejemålet ca. 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så vi kan nå at istandsætte lejemålet.

Ønsker du at flytte inden opsigelsesperioden udløber, skal du gøre os opmærksom på det, når du opsiger lejligheden. Vi vil gøre vores bedste for, at lejligheden bliver udlejet til din ønskede dato.

Hvornår skal jeg fraflytte min lejlighed?

I langt de fleste lejemål skal du være ude af boligen ca. 14 dage før, opsigelsesperioden udløber. Det skal du, fordi vi skal have mulighed for at istandsætte lejligheden, inden de nye lejere flytter ind.

Senest syv dage før fraflytningen aftaler vi sammen en dato og et tidspunkt for fraflytningssynet, så du ved, hvornår lejligheden skal være tom. Du skal være opmærksom på, at vi først kan lave flyttesynet, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden og evt. kælderrum skal være tømt og rengjort.

Hvorfor trækker I husleje, når jeg har betalt forudbetalt husleje?

Hvis du opsiger din lejlighed en af de sidste dage i måneden, kan vi ikke nå at stoppe opkrævningen af din husleje via Betalingsservice.

Du kan selv logge ind på din netbank og afvise betalingen, inden pengene bliver trukket. Her kan du samtidigt også fjerne tilmeldingen til Betalingsservice.

Hvis du ikke stopper betalingen, tilbagebetaler vi den husleje, du har betalt for meget, sammen med flytteopgørelsen.

Skal jeg fremvise min lejlighed, når jeg har opsagt mit lejemål?

Når du har opsagt dit lejemål, skal vi have fundet en ny lejer, og som den nuværende beboer skal du derfor give potentielle nye lejere adgang til din lejlighed i henhold til lejeloven. Du må derfor forvente, at vi henviser potentielle lejere til dig, for at de kan se lejemålet. Vi kontakter dig, inden vi henviser nye lejere til dig, så du er forberedt på at få henvendelser vedr. fremvisning.

Hvilken stand skal min lejlighed have, når jeg fraflytter?

Tommelfingerreglen er, at du skal aflevere din lejlighed i samme stand, som du modtog den. Hvor meget du skal gøre, afhænger af om du overtog din lejlighed velvedligeholdt eller som beset.

Velvedligeholdt betyder i langt de tilfælde, at du overtog lejligheden med nymalede vægge, lofter og træværk samt med nylakerede gulve og ofte også afslebne gulve. En velvedligeholdt lejlighed er lige til at flytte ind i. Du skulle kun opsætte gardiner, lamper m.v. Når du flytter, skal du aflevere lejligheden i samme stand, så den nye beboer også kan nyde den fornøjelse, det er at flytte ind i en lejlighed uden først at skulle i gang med pensel og malerrulle.

Som beset betyder lidt populært oversat, at du får, hvad du ser. Du har overtaget lejligheden med lovlige og funktionelle installationer (el, vand og varme), men ofte har du selv skulle male lejligheden. Du skal selv vedligeholde og male lejligheden i din lejeperiode. Lejligheden må ikke afleveres i dårligere stand end ved indflytningen – du skal altså aflevere lejligheden i samme stand, som du modtog den.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din administrator.

Hvor meget skal jeg gøre rent, inden jeg flytter fra min lejlighed?

Sammen med indkaldelsen til fraflytningssynet sender vi også en udførlig liste over de ting, du skal huske at gøre rent. Jo bedre du gør rent, jo mindre bliver din flytteafregning.

Du kan også downloade listen her.

Hvad bliver gennemgået ved et flyttesyn?

Ved flyttesynet gennemgår vi lejemålet med dig for at konstatere, hvad der skal istandsættes i lejemålet i forbindelse med din fraflytning. Vi udfylder en flyttesynsrapport, hvoraf du kan se hvilke istandsættelsesarbejder, du skal betale for.

Vi kan ikke oplyse dig den endelige pris for istandsættelsesarbejdet, førend håndværkerne har afsluttet deres arbejde. Ved flyttesynet tager vi naturligvis højde for de fejler og mangler, du som beboer hos os indberettede i forbindelse med din indflytning. Selve rapporten bliver udarbejdet digitalt, du skal derfor selv medbringe en digital enhed til flyttesynet, så du kan tilgå din mail og bekræfte, at du har modtaget rapporten.

Hvornår modtager jeg min flytteopgørelse?

Når vi har modtaget fakturaer på istandsættelsesarbejder mm. på lejemålet, udarbejder vi en flytteopgørelse, som vi sender til dig. Vi bestræber os på at få lavet flytteafregningen 6-8 uger efter frigørelsesdatoen.

Skal jeg selv afmelde vand, varme og el, når jeg flytter?

Helt kort og enkelt sagt: Vi sørger for at afmelde dig som forbruger, hvis du betaler aconto til os – det vil ofte være hos vand- og varmeforsyningerne. Betaler du f.eks. el direkte til forsyningsselskabet, skal du selv sørge for at afmelde dit forbrug hos dem.

Vær opmærksom på, at du hæfter for forbrug helt frem til din frigørelsesdato – dvs. den dag du ikke længere hæfter for lejemålet, du fraflytter. Du hæfter altså, selvom du fysisk er flyttet ud af lejligheden tidligere end frigørelsesdatoen. Framelder du dig hos forsyningsselskabet tidligere end frigørelsesdatoen, skal din administrator behandle din afmelding, hvilket medfører et administrationsgebyr.