Få hjælp til flyttesyn og ejendomsservice 

Vores ydelser sikrer velholdte ejendomme

Ejendomsadministration i Aarhus - gør brug af vores professionelle udlejningsservice og ejendomsfunktionærer. Få hjælp til flyttesyn og ejendomsservice.

Flyttesyn og udlejning

Flyttesyn og udlejning af lejligheder for dig, der er investeringskunde, er et væsentligt fokusområde for os. Vi har et set-up, der er baseret på ensartede, konsistente og professionelle arbejdsgange.

Vores to udlejningskonsulenter, Marianne Klokkerholm og Amanda Rabøl Pedersen, har både kontakt med dig og med dine nye og tidligere lejere. Tilsammen står de for stort set alle vores udlejningsopgaver i Østjylland. De udfører professionelle flyttesyn, hvor de koordinerer alt arbejde i forbindelse med flyttesyn og ejendomsservice. De er grundigt uddannet i at afholde ind- og fraflyttesyn samt i at finde de rigtige lejere.

Marianne og Amanda sørger for at rekvirere håndværkere og koordinere det arbejde, der skal udføres, så lejemålet hurtigst muligt igen er klar til udlejning. Ved eventuelle tvister bestræber de sig så vidt muligt på at finde en løsning med ind- eller fraflytter, som er i din bedste interesse. Hvis det ikke er muligt, kører vi sagerne helt til ende i huslejenævnet.

Vores udlejningskonsulenter har fokus på, at dine lejligheder ikke må stå i tomgang. De har en solid værktøjskasse, som de bruger, når de skal finde nye lejere til vores kunders lejemål. Et af disse værktøjer er vores egen udlejningsportal, hvor vi præsenterer din bolig på en overskuelig måde, der gør den attraktiv for din målgruppe. Vi har også mulighed for at tjekke, om potentielle nye lejere er registrerede i RKI. Vores udlejningskonsulenter gør altid deres ypperste for at sikre sig, at du får de helt rigtige lejere, der lever op til dine forventninger og krav.

Kontakt Marianne eller Amanda, hvis du vil høre mere om, hvordan de sikrer en udlejning, der forener både udlejer- og lejerinteresser.

Dansk Administrationscenter - Vicevært

Ejendomsservice

Med en ejendom følger vedligeholdelse. Vi tilbyder vores kunder hjælp til stort set alle former for ejendomsservice – lige fra småreparationer hos lejerne til trappevask og snerydning.

Nogle af de typiske opgaver, vi løser for vores kunder, er:

 • Pasning af grønne områder som f.eks. klipning af græs, hæk og bede
 • Fejning og renholdelse af fortove og gårdarealer
 • Vinterbekæmpelse, snerydning og saltning
 • Trappevask – støvsugning/ fejning og vask med aftalte intervaller
 • Vinduespudsning indvendig
 • Vinduespudsning udvendig – med lift/ stige
 • Beboerservice f.eks. småreparationer og tilkald af håndværker

Udover de planlagte vedligeholdelsesopgaver opstår der også altid forefalden arbejde i en ejendom. Der er ofte en pære eller en røgalarm, der trænger til at blive skiftet. Det kan også ske, at et vandrør springer eller et varmeanlæg giver udfordringer. Derfor giver vi alle vores lejere kontaktoplysningerne til ejendommens vicevært samt adgang til online assistance på vores hjemmeside døgnet rundt, så de altid kan få hjælp.

Vi har et team af erfarne og fleksible ejendomsfunktionærer, der sikrer dig og dine lejere en velfungerende ejendom.

Dansk Administrationscenter - Vicevært

Vi ser mulighederne for dig

Hos Dansk Administrationscenter tilbyder vi udover administration og regnskabsføring samt flyttesyn og ejendomsservice på dine ejendomme også adskillige tillægsydelser, så du er sikker på at dine ejendomme altid er i bedst mulig stand. Sammen med dig sammensætter vi en administrationsaftale, der passer til dine behov og forventninger.

Udover flyttesyn og ejendomsservice tilbyder vi en række andre services. Dem kan du læse mere om i menuen.

Byggeteknisk rådgivning

Ejendomme er mere end mursten – og det er vigtigt at bruge pengene korrekt! Vi har en professionel tilgang til vedligehold og forbedring. Vi tager f.eks. hensyn til afkast, likviditet og Grundejernes Investeringsfond.

Det betyder bl.a., at:

 • vi tilbyder løbende ajourføring af 10-årige vedligeholdelsesplaner, så vi har en fælles udviklingsplan.
 • vi har mulighed for at varetage byggestyring.
 • vi deltager aktivt i energirenoveringsprojekter. Som sparringspartner, som procesleder i forbindelse med ansøgning om statslige midler, som administrator og evt. som byggeleder.
 • vi går i dialog med revisor om de skattemæssige forhold ved vedligehold/ modernisering.
 • vi deltager gerne i en dialog med banker og realkreditinstitutter om finansielle forhold i relation til investeringer.

Dansk Administrationscenters ejere har haft ejendomme siden 1987, og de deler gerne deres erfaringer med dig. Uanset størrelsen på din ejendomsportefølje, får du adgang til den samme viden, som vores ejere har. Du er altid velkommen til at tage en dialog med dem om dine ejendomme.

Med en administrationsaftale hos os får du også adgang til at bruge de leverandør- og håndværkeraftaler, som vores ejere benytter.

Tilsyn med ejendomme

Som ejendomsejer skal du ofte træffe beslutninger om, hvilke forbedringer der evt. skal udføres på dine ejendomme. Vi har den faglig kapacitet til at tilbyde rådgivning i forhold til at få lavet en vedligeholdelsesplan for dine ejendomme, så du får vores vurdering af, om det f.eks. betaler sig at skifte vinduerne.

Juridisk rådgivning

Vi har et dygtigt og bredt juridisk beredskab. Langt de fleste juridiske forhold klarer vi internt i huset.

Når behovet er der, trækker vi på vores ”husaftale” med vores yderst kyndige advokater. Det betyder, at vi yder juridisk bistand for dig, som er kunde, i både stort og småt.

Der kan være helt almindelige lejerforhold, vi skal agere på, men det kan også være på områder som:

 • Allonger
 • Afståelse i erhvervsejendomme og fremleje i boliglejemål
 • Huslejenævnssager, herunder tvister om lejens størrelse eller bidrag til forbedringer
 • Fogedforretninger: Vi møder i fogedretten og ved den udkørende fogedforretning

Vores inhouse jurist, Jeanne Holm Roskvist, er uddannet cand.jur. i 2021 og har mere end 10 års erfaring som ejendomsadministrator. Kontakt Jeanne for at høre mere om, hvordan hun kan assistere dig med dine udfordringer.

Investeringsrådgivning

Overvejer du at købe eller sælge en ejendom, så hjælper vi dig gerne ved at være en aktiv sparringspartner. Dansk Administrationscenters ejere har mange års erfaring med køb og salg af udlejningsejendomme, som de glædeligt deler ud af.

Vi ser mulighederne for dig og tager udgangspunkt i de mål, du har med dine investeringer.

Vi kan f.eks. tage hånd om due diligence. Vi mener, at der er et stort behov for at se en udlejningsejendom godt efter i ”sømmene”, før du indgår en bindende købsaftale. Vi tilbyder vores service til både nuværende og kommende ejendomsejere, så du er sikker på at have det optimale beslutningsgrundlag.

Vi tilretter en due diligence efter dine behov, men den vil typisk omfatte:

 • Gennemgang af eksisterende lejekontrakter med hensyn til vurdering af lovlighed samt generel afstemning til modtagne oversigter
 • Vurdering af lejens lovlighed
 • Ved evt. omkostningsbestemt boligudlejning gennemgår vi seneste varsling
 • Gennemgang/ vurdering af vedligeholdelseskonti samt seneste indberetninger til GI
 • Gennemgang af ejendommen for umiddelbar stand/ lovlighed
 • Udarbejdelse af 5-års vedligeholdelsesplaner
 • Vurdering af udviklingsmuligheder i forhold til udvikling af ejendommen og lejemålene
 • Udarbejdelse af 5-års drifts-, balance- og likviditetsbudgetter
 • Oversigt over finansieringsstruktur

Property Assets Management

Er du klar til at tage dine ejendomsinvesteringer et skridt videre, så målet om at bevare ejendommenes værdi bliver afløst af et mål om at forøge værdien og afkastet på din investering (property asset management)? Der er forskellige veje derhen, og vi tilbyder rådgivning inden for f.eks.:

 • Udvikling af din ejendom – hvordan udnytter du potentialet på din ejendom gennem rentable investeringer?
 • Likviditetsforbedringer
 • Porteføljestrategier
 • Risikospredning

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine nuværende og kommende investeringer.