Byggeteknisk rådgivning

Ejendomme er mere end mursten – og det er vigtigt at bruge pengene rigtigt! Vi har en professionel tilgang til vedligehold/forbedring. Her tager vi fx. hensyn til afkast, likviditet og Grundejernes Investeringsfond. Det betyder bl.a. at:


• Vi tilbyder løbende ajourføring af 10-årige vedligeholdelsesplaner, således at vi har en fælles udviklingsplan.
• Vi har mulighed for at sørge for byggestyring.
• Vi deltager aktivt i energirenoveringsprojekter. Som sparringspartner, som procesleder i forbindelse med ansøgning om statslige midler, som administrator og evt. som byggeleder.
• Vi går i dialog med revisor om de skattemæssige forhold ved vedligehold/modernisering.
• Vi deltager gerne i en dialog med banker og realkreditinstitutter om finansielle forhold i relation til investeringer.


Vores ejere har selv ejendomme, og de deler gerne deres erfaringer med dig. Uanset størrelsen på din ejendomsportefølje, får du adgang til samme viden som vore ejere, der har mange ejendomme. Du er altid velkommen til en dialog med dem herom.


Du får også adgang til at bruge de leverandør- og håndværkeraftaler, som vore ejere bruger.